เมนูโรงเรียน
สาส์นจากผู้บริหาร
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ระเบียบการโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพภายใน
รายงานประจำปี 55
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนคิดว่า ปิดเทอม ซัมเมอร์นี้ควรทำอะไรดี
เรียนพิเศษที่โรงเรียนหรือโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ
อยู่บ้านพักผ่อน/เล่นเกม/อินเตอร์เน็ต/เที่ยว/นอน
ช่วยพ่อแม่ทำงาน/หารายได้ระหว่างปิดเทอม
ดูผลโหวด

ดูโรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ในหลวงครองราชย์ พุทธทาสครองธรรม

หนังสือ ในหลวงครองราชย์ พุทธทาสครองธรรม

ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายนิวัฒน์ เปลี่ยมลาภ
ตำแหน่ง : ครู
เบอร์โทรศัพท์ : 0831566249
อีเมล์ : niwatp8@gmail.com หรือ praditsuksa_school_thamai@hotmail.com
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2554,15:14  อ่าน 4204 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สิ่งประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
รายละเอียดผลงาน
ส่งนักเรียนแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2554,15:14   อ่าน 4204 ครั้ง
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกลิน ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร.039431158